Privacyverklaring

Theatercollectief blondeBIZON (hierna te noemen als ‘blondeBIZON’) leeft de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens na. Ook zien we erop toe dat (software)partners waarmee wij samenwerken dit doen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je tickets koopt en/of als je aangeeft dat je door middel van de nieuwsbrief op de hoogte wilt worden gehouden van ons aanbod en/of je contact met ons zoekt middels het contactformulier.

blondeBIZON wil goed en veilig met je gegevens omgaan en respecteert je privacy. In dit document zetten we uiteen waarom we jouw gegevens gebruiken en hoe we ze verwerken. Hiertoe behoort ook je recht om te bepalen welke gegevens je wilt delen en welke je privé wilt houden.

Welke persoonsgegevens verwerkt blondeBIZON?
blondeBIZON kan jouw persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van blondeBIZON. blondeBIZON kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Je voor- en achternaam

Je e-mailadres

Waarom heeft blondeBIZON jouw gegevens nodig?

blondeBIZON verwerkt jouw persoonsgegevens om je te informeren over voorstellingen waarvoor je tickets gereserveerd hebt. Zo ontvang je bijvoorbeeld bericht van ons als een voorstelling niet door kan gaan of als er andere wijzigingen zijn. Ook gebruiken we jouw gegevens om je (evt. gepersonaliseerd) aanbod toe te sturen, wanneer je hebt aangegeven dit te willen ontvangen.

Hoe lang bewaart blondeBIZON je gegevens?
blondeBIZON bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden automatisch verwijderd na drie jaar inactiviteit. Inactiviteit betekent dat je jezelf hebt afgemeld voor de nieuwsbrief en geen producten of diensten in die drie jaar van blondeBIZON hebt gekocht.

Deelt blondeBIZON jouw gegevens met anderen?
blondeBIZON deelt jouw gegevens nooit met derden. Persoonlijke gegevens die je verstrekt, bewaart blondeBIZON veilig en maakt blondeBIZON niet openbaar.

Jouw gegevens en onze website; cookies & Google Analytics
Op de website van blondeBIZON worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit zijn geanonimiseerde gegevens over bijvoorbeeld het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. blondeBIZON gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Onze website heeft alleen functionele cookies en Google Analytics is geanonimiseerd. Er zijn geen marketing- (share/sociale media) en tracking-cookies (advertising). Wanneer dit in de toekomst verandert, zal blondeBIZON tijdig een gewijzigde privacyverklaring opstellen.

Beveiliging van je gegevens
blondeBIZON neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van blondeBIZON maakt voor het reserveren van tickets, gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Jouw rechten 
Als je bepaalde gegevens niet wilt delen of als je geen e-mail van ons wenst te ontvangen dan kun je dit aangeven door je in onze e-mails af te melden in de link onderaan de mail of door een mail te zenden naar info@blondebizon.nl. Daarnaast heb je de volgende rechten:

  • Recht op inzage: indien je eigen gegevens wilt inzien kan door een mail te zenden aan info@blondebizon.nl
  • Recht op rectificatie: indien je gegevens niet (meer) kloppen kun je deze wijzigen door een mail te zenden naar info@blondebizon.nl.
  • Recht op het indienen van een klacht: als je een klacht hebt over de manier waarop blondeBIZON met je gegevens omgaat, kun je die direct richten tot info@blondebizon.nl. blondeBIZON zal er alles aan doen om de klacht zo snel mogelijk te behandelen.
  • Recht op overdracht: het is niet mogelijk om jouw gegevens (bestelhistorie) over te dragen. Wel kunnen we jouw gegevens verwijderen. Zie hiervoor het volgende punt.
  • Recht op het stoppen van gebruik van je gegevens (vergetelheid): je hebt altijd de optie om jouw gegevens gedeeltelijk of volledig uit onze database te laten verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@blondebizon.nl. Hou er wel rekening mee dat wij jouw gegevens permanent verwijderen en je dan geen informatie meer kunnen geven over, door jou, nog te bezoeken voorstellingen.
  • Tot slot: als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door blondeBIZON verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met blondeBIZON op via info@blondebizon.nl.

Voor vragen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en je privacy is blondeBIZON als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Linnaeushof 54 hs, 1098 KN Amsterdam
E-mailadres: info@blondebizon.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34257070

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in augustus 2018.